Advies

Godezz kan ingeschakeld worden bij onderwerpen die zich verhouden tot religie en cultuur.

Hieronder staan een aantal voorbeelden, maar uiteraard biedt Godezz advies op maat.

Tijdens verkiezingstijd is het dialoog tussen politieke partij en de burger heel belangrijk. Het is menselijk om vanuit je eigen kader naar zaken te kijken. Godezz helpt met out of the box denken, minder aannames doen, door kennis te bieden en overeenkomsten te laten zien. Immers, hoe meer je weet hoe minder aannames je doet. Dit is dus een win-win situatie, de partij kan zich beter politieke standpunten uitdragen voor en breder publiek, en tegelijkertijd voelt de burger zich ook meer verbonden met de partij.

Op de werkvloer: werknemers met verschillende culturele achtergronden communiceren vaak anders, en zij ontvangen informatie ook op een andere manier. Door hierbij een brug te slaan, en alle partijen zich bewust te maken van elkaars denk- en handelswijze, wordt deze communicatie en daarmee de samenwerking gefaciliteerd.

Hulpverlening: wanneer men niet goed weet op welke manier de juiste hulp te bieden, doordat cliënten  een andere probleembeleving kunnen hebben, en daardoor een andere oplossing voor zich zien, dan kan Godezz uitkomst bieden. Door de hulpverleners culturele handvatten te bieden, kunnen zij zich beter inleven in hun cliënt, eenvoudiger contact maken, een betere vertrouwensband opbouwen en uiteindelijk de cliënt de beste begeleiding bieden.

Neem contact met ons op!

Godezz.nl nieuws

Welkom op Godezz.nl

10 maart 2016